Regler och priser för stugan

För att uthyrningen av Friluftsgården skall fungera till allas belåtenhet gäller följande regler:
1. Friluftsgården kan endast hyras för ordnade sammankomster utan entréavgifter och liknande.
2. Max 80 personer får vistas i stugan vid ett och samma tillfälle.
3. Uthyrning sker ej till personer under 25 år.
4. Uthyrningspris 800 kr för medlem och 1200 kr för övriga. Vid hyra av omklädningsrummen i källarplanet debiteras 400 kr per rum och gång.
5. Om inget annat anges gäller uthyrningen till kl 12.00 påföljande dag. Vid dagar med tipspromenader skall senast kl 9.00 gälla.
6. Området runt Friluftsgården samt grillplatsanläggningen får användas gratis.
7. Rökning inomhus är absolut förbjudet. Vid utomhusrökning används lämpliga askkoppar. OBS inga fimpar på marken.
8. Eldning i öppna spisar är ej tillåtet.

9. Friluftsgården skall lämnas i samma skick både inomhus och utomhus som när den tillträddes. Inga tavlor eller bokhyllor etc får flyttas. Alla möbler ställs tillbaka på ursprunglig plats efter användandet. Städning och avtorkning av bord, bänkar samt avstädning runt byggnaden skall göras efter användandet.
10. Om iordningställande inte sker på ett tillfredställande sätt debiteras 1000 kr.
11. Överblivna sopor och annat material skall omhändertas av hyresgästen.
12. Skulle något i byggnaden förstöras eller skadas, ersätts till fulla värdet av detta, av hyresgästen.
13. Dans i Friluftsgården får ske endast i lokalen närmast köket.
14. Om reglerna ej efterföljs förverkas rätten till att åter hyra Friluftsgården.